ارزشهای محوری:

– پایبندی به اصول و اخلاق حرفه ای و تخصصی

– پایبندی به ابداع راه‌حل‌های خلاقانه برای مشکل‌ترین وپیچیده‌ترین مسائل درحوزه ساخت

– پایبندی به وفای عهد و مسئولیت‌پذیری، نقد پذیری، گشاده‌رویی وادب

– پایبندی به ارائه کیفیت برتر، بهره‌گیری از نیروی انسانی نوآور با توان ارزش آفرینی منحصر به فرد

– پایبندی به مشتری مداری(سالاری)، ریسک‌پذیری، انجام کارها به صورت تیمی، نوآوری و اعتماد به استقرار و استمرار سیستم مدیریت دانش در سازمان

– پایبندی به بهره‌گیری از دانش روز حرفه ای همراه با بکارگیری فناوری پیشرفته به منظور طراحی خدمات جدید و فراتر از نیاز‌های مشتریان

– پایبندی به اخلاقگرایی در قبال همکاران و رقبا، پاسخگویی موثر در قبال مشتریان و ارزش آفرینی در قبال سهامداران

– پایبندی به ایجاد فضای صمیمیت، اعتماد، درستی و صداقت با همکاران و مشتریان

– پایبندی به تعامل سازنده و مستمر با تأمین کنندگان صاحب صلاحیت و برتر داخلی و خارجی